Geschiedenis

In 1972 is het van oudsher zijnde hertenkamp opgericht door twee initiatiefnemers welke werkzaam waren bij de gemeente Nieuweschans. Ze mochten gemeentegrond gebruiken voor hun hobby: het houden van dieren. Het geheel groeide uit tot een trekpleister voor het dorp waar ook veel mensen uit het grensgebied graag langs kwamen.

De beheerder W. Boelmans en verzorger H. Buze zorgen samen voor de dieren. Het bestaan van het hertenkamp nabij de oude camping Holland Poort in het sportcomplex aan de Zuiderstraat lijkt in die tijd vanzelfsprekend.

Maar als blijkt uit een krantenbericht van 1 september 1976 dat de heren Boelmans en Buze ziek zijn, komt het verzorgen van de diercollectie in gevaar. Koos Schipper, voorzitter van Stichting Buurt en Jeugdwerk, die vanwege de situatie helpt bij het voeren, ziet een paar mogelijkheden voor dit park (van de gemeente): het wordt of een stichting of een vereniging of het moet opgedoekt worden, maar dat laatste willen de Schanskers niet. Het initiatief van de Stichting Behoud Hertenkamp slaagt. Op 12 oktober 1976 is er een dorpsoverleg in De Akkerschans: er komen donateurs, een bestuur en plannen voor herstelwerk.

Voorlopig neem de heer J. Pomp senior de verzorging van de dieren op zich. Op vrijdag 25 februari 1979 passeert ten overstaan van notaris Kloosterman uit Finsterwolde officieel de stichtingsakte. De heer Pomp zal voor de dieren gaan zorgen. Het woord privatisering komt in bijna alle Torenklanken van 1980 wel weer aan bod. Begin tachtiger jaren wordt het hertenkamp verplaatst naar de Langakkerschans.

In 1997 komt na een nieuw dieptepunt het hertenkamp opnieuw tot leven, weer een nieuw bestuur, nieuwe dieren, nieuwe plannen. In 2001 worden verschillende nieuwe dierverblijven gebouwd op het terrein. In 2004 wordt een compleet nieuwe omheining geplaatst. In 2005 zijn er opnieuw problemen, de Stichting moet voor de mensen van Opmaat een forse maandbijdrage betalen. Als Opmaat maandbijdragen kan vragen, zal het hertenkamp moeten sluiten. In 2008 is de situatie rond (vrijwillige) medewerkers anders; in 2009 worden de mogelijkheden om met behoud van uitkering te werken verder verruimd. Dat biedt perspectief voor het hertenkamp, het nadenken over toekomstige investeringen krijgt daardoor ruimte.

Begin 2020 is het opnieuw mis, op 17 januari 2020 publiceert RTV Noord een artikel met de titel “Kinderboerderij Bad Nieuweschans gaat dicht als zich geen nieuwe bestuurders melden“. In eerste aanleg lijkt het erop dat het geheel opgedoekt zal worden maar toch dient zich een nieuw bestuurd aan. Echter nu lijkt het noodlot zich in een rapper tempo op te volgen want begin 2022, net na de Corona periode komt de Stichting opnieuw in dezelfde situatie. Maar op 10 mei lijkt daar toch witte rook te zijn! In de week erna schrijft DVHN een artikel met als titel “Alexander Knoth van Kleindierpark Bellingwolde neemt kinderboerderij annex hertenkamp in Bad Nieuweschans over” en RTV Noord “Kinderboerderij in Bad Nieuweschans is gered en krijgt capibara’s“. Alexander en Marianne nemen vanaf dat moment het beheer over. In 2022/2023 realiseren ze samen met een team vrijwilligers onder meer nieuwe horeca/activiteiten ruimte, weides voor de schapen, geiten en varkens, een verblijf voor stokstaartjes en ook komen er twee pony’s bij. En de groep hindes (damhert vrouwen) krijgt een mooie donkere bok.

Achter de schermen gebeurd in 2023 van alles maar ondanks de vele tegenslagen weten Alexander en Marianne met hun team vrijwilligers die een enorm belangrijke factor zijn in de wederopbouw van het park het tij toch te keren. In december 2023 begint met ondanks het slechte weer met de voorbereidingen voor vernieuwing en in januari 2024 komt er echt schot in. Onder leiding van Alexander en Marianne weet het team in een klein half jaar een nieuwe entree te bouwen, er worden verblijven voor onder meer stekelvarkens, aziatische kleinklauwotters en capybara’s gerealiseerd en er word een terras aangelegd achter het horeca gebouw. Op 25 mei heropenen ze het park met als officiële naam “Stichting Kleindierpark het Hertenkamp”.